Hafan
Celf Canol Cymru
Stefan Knapp, Section of Abstract Enamel, 1960
Stefan Knapp, Section of Abstract Enamel, 1960
Celf Canol Cymru

Celf

Canol

Cymru

Rydym yn sefydliad gwirfoddol dielw sy'n gweithio gydag artistiaid, pobl ifanc a'r gymuned leol i ddatblygu mynediad i'r celfyddydau ar bob lefel yng Nghanolbarth Cymru. Mae'r ganolfan yn cael ei rhedeg ar gyfer a chan artistiaid, gwirfoddolwyr ac ewyllys da. Mae mynediad am ddim. Defnyddir eich rhoddion i gefnogi ein gwaith yn datblygu ymwybyddiaeth a chyfranogiad y celfyddydau yn y gymuned leol ac ehangach, a phrynu offer a deunyddiau celf fel y gallwn barhau i ehangu ystod, cwmpas ac ansawdd ein gweithdai, arddangosfeydd a digwyddiadau bywiog dan arweiniad artistiaid.

Cymryd rhan 

Stefan Knapp, Sea Cycle, 1959
Stefan Knapp, Sea Cycle, 1959
Janie McLeod, Arfordir Cofiedig
Veronica Calarco, Y tir wedi'r dad-dewi
Janie McLeod, Arfordir Cofiedig
Janie McLeod, Arfordir Cofiedig

PEA

Mehefin 5 - 7 Awst

Celf Amgylcheddol Cadarnhaol

Mae arddangosfa Newid Hinsawdd eleni yn canolbwyntio ar: Celf Amgylcheddol Bositif (PEA) mae’n llawn o waith celf dychmygus, beiddgar a chynaliadwy sydd i’w weld ar dir yr oriel. Ein bwriad yw ysgogi ymwybyddiaeth a chyfranogiad, hysbysu, codi cwestiynau ac annog sgwrs, fel y gallwn ni i gyd wneud newidiadau i'n hymddygiad gyda'r bwriad o arafu Cynhesu Byd-eang.

Gweithdy Argraffu Leino
Gweithdai Gwyliau Haf i Blant
Gweithdy Argraffu Leino
Gweithdy Argraffu Leino

Gweithdai

Pob ffurf ar gelfyddyd, pob oed

Clwbiau celf a gweithdau

Rydym wedi bod yn cynnal gweithdai crochenwaith a cherfluniau ers 10 mlynedd. Ffocws ein rhaglen yw ein clybiau a grwpiau wythnosol rheolaidd sy'n cael eu ddarparu ar gyfer pob oedran a gallu, sy'n cael eu rhedeg gan grŵp cefnogol o artistiaid ac addysgwyr celfyddydol. Ym mis Ebrill ailagorodd ni yr ystafell gelf ac mae ein ddosbarthiadau yn ôl yn eu llif llawn. Dewch i ymuno!

Mae Jeb yn arwain un o'i weithdai print leino poblogaidd
Tiwtorial print leino 5 munud gan Jeb Loy Nichols
Mae Jeb yn arwain un o'i weithdai print leino poblogaidd
Mae Jeb yn arwain un o'i weithdai print leino poblogaidd

Pum Munud

Gweithdai fideo ysbrydoledig

Tiwtorial Argraffu Lino gyda Jeb

Yn ôl i'r brig