Hafan
Celf Canol Cymru
Mary Lloyd Jones, Cynghanedd
Mary Lloyd Jones, Cynghanedd

Rage

  • Trosolwg

Rage, arddangosfa ar y cyd â Mary Lloyd Jones ac Alison Lochhead yn archwilio anghyfiawnderau trwy hanesion tir, diwylliannau a hunaniaethau.

Mae Mary Lloyd Jones yn artist sefydledig a phoblogaidd yng Nghymru. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn eang yng Nghymru, mewn mannau eraill ym Mhrydain ac yn rhyngwladol, ers canol y 1960au. Mae hi’n archwilio ac yn datgelu’r cysylltiadau rhwng hunaniaethau, tir, iaith a’r diwylliant sy’n deillio o hynny, gyda phwyslais ar yr effaith ddinistriol o gael eich gweld fel lleiafrif yn eich gwlad eich hun. O’i gwaith mae’n ysgrifennu

Fy nod yw y dylai fy ngwaith adlewyrchu fy hunaniaeth, fy mherthynas â’r wlad, ymwybyddiaeth o hanes, a thrysor ein traddodiadau llenyddol a llafar. Rwy’n chwilio am ddyfeisiau a fydd yn fy ngalluogi i greu gweithiau amlhaenog. Mae hyn wedi arwain at fy ymwneud â dechreuadau iaith, marciau cynnar dyn a’r Wyddor Ogham a Barddol.

Mae cerfluniau a phaentiadau Alison Lochhead yn canolbwyntio ar y rhai yr effeithiwyd arnynt gan ryfel, y camddefnydd o bwer a’r newid yn yr hinsawdd o ganlyniad i hynny: cyflwr y rhai sy’n gaeth mewn gwersylloedd a dinasoedd rwbel, a chryfder a gobaith y rhai sy’n barod i fentro popeth i’w ddarganfod a diogelwch. Rhaid inni gynddeiriogi yn erbyn dinistr difeddwl a dinistr ein planed gan rymoedd sy’n defnyddio ofn a rheolaeth i’n rhannu. Rhaid inni weithio gyda’n gilydd i wneud y byd yn lle mwy diogel sy’n rhoi terfyn ar ryfeloedd ac yn adeiladu dyfodol cynaliadwy. Oherwydd os na wnawn ni - os gwadwn noddfa i’r rhai sy’n gofyn am help - yna ble mae ein dynoliaeth? Pwy ydym ni?


Yn ôl i'r brig