Angela Thorpe

Rwy’n gweithio ar wasg law Gothig Fictoraidd gan ddefnyddio blociau calchfaen yn y ffordd draddodiadol. Tybed weithiau a yw’r ymdrech gorfforol enfawr dan sylw yn ffordd o gydbwyso’r pleser o dynnu print, yr etheg Brotestannaidd gyfarwydd honno eto! Mae’r cyfrwng ei hun yn gofyn am fath arall o gydbwysedd, mae’n caniatáu ichi dynnu mewn ffordd rydd; ac eto mae’n rhaid eich bod chi’n rhagweld sawl lliw, gan argraffu un dros y llall – math o ddigymelldeb rhagfwriadol. Rwyf bron bob amser yn defnyddio 3 neu 4 lliw ac mae’r wefr yn dod ag arosod un lliw tryloyw dros un arall.