John Paddison

Ganwyd John Paddison ym 1929 a hyfforddwyd fel cerflunydd yng Ngholeg Celf Wolverhampton rhwng 1949 a 1952, ac yn ddiweddarach yn y Coleg Celf Brenhinol (1952-56). Yng nghanol y 1960au daeth yn ddarlithydd amser llawn mewn cerflunio yng Ngholeg Celf Wolverhampton gan barhau pan ddaeth y coleg yn Adran Celf Gain y Polytechnig ac yn ddiweddarach yn Brifysgol Wolverhampton. Yn swynol, yn tactegol ac yn fwy na bywyd, dylanwadodd ar lawer o gyn-fyfyrwyr a aeth ymlaen i sefydlu enw da o fri – yn eu plith Glynn Williams, sydd bellach yn Athro Cerflunio yn yr RCA.

Ymddeolodd o ddysgu ym 1994 a symudodd i weithio mewn stiwdio yn Llanidloes, Canolbarth Cymru. Arddangosodd yn Oriel Taberbacle (MOMA) Machynlleth, Polytechnig Wolverhampton, Oriel Ikon, Birmingham, Oriel Hatton, Newcastle, ac Oriel Gelf Wolverhampton. Mae ei waith wedi cael ei arddangos mewn llawer o leoliadau eraill, gan gynnwys Parc Cerfluniau Swydd Efrog, Kettle’s Yard yng Nghaergrawnt, Parc Cerfluniau Margam, Castell Powys ac Eglwys Gadeiriol Lichfield. Gellir dod o hyd iddo mewn llawer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat. Cyhoeddwyd ei fedal gyntaf i BAMS, Dreamer, ym 1987.

He retired from teaching in 1994 and moved to work in a studio in Llanidloes, Mid Wales. He exhibited at the Taberbacle Gallery (MOMA) Machynlleth, Wolverhampton Polytechnic, the Ikon Gallery, Birmingham, the Hatton Gallery, Newcastle, and Wolverhampton Art Gallery. His work has been exhibited at many other venues, including the Yorkshire Sculpture Park, Kettle’s Yard in Cambridge, Margam Sculpture Park, Powys Castle and Lichfield Cathedral. It can be found in many public and private collections. His first medal for BAMS, Dreamer, was issued in 1987.

Flaying
John Paddison
John Paddison