Dechreuadau Newydd i Ganolfan Gelf Canolbarth Cymru

Rydyn ni’n mynd i ailadeiladu’r dafad dafad! Ar ôl degawd o ddarparu lle unigryw i artistiaid, cerflunwyr ac ymwelwyr ar gyfer arddangosfeydd a digwyddiadau, rydym yn croesawu dechreuadau newydd yng Nghanolfan Gelf Canolbarth Cymru. Mae gwirfoddolwyr wedi gweithio’n ddi-baid, gan ddatgymalu waliau, drysau a symud gweithiau celf mawr gan gynnwys murluniau enamel gan Stefan Knapp a cherfluniau cerrig gan John Paddison. Diolch i Nick Lloyd a oedd â’r holl offer codi cywir, Malcolm Carrol, Jeb Nichols, Glenn Morris ac yn olaf ond nid lleiaf i John Evans a feistrolodd yr holl beth ac a weithiodd yn ddiflino i arbed cymaint â phosibl o safleoedd tirlenwi. Bydd yr adeiladu wedi’i gwblhau erbyn mis Mai a bydd yn darparu lle mawr sych wedi’i awyru’n dda, ynni a ddarperir gan baneli solar a gwres o’r ffynhonnell ddaear. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cyfraniad a’u cefnogaeth i’r prosiect hwn.