Disappearing Act by Sara Philpott

Dyddiad:
15 Hyd – 10 Ion 2021

Arddangosfa

A4 Fforddiadwy

Mae ein harddangosfa newydd, Fforddiadwy A4, wedi agor yn yr oriel ac ar-lein gyda mwy na 80 o weithiau gan 26 o artistiaid ar gael i’w prynu ar-lein am brisiau fforddiadwy mewn pryd ar gyfer y Nadolig.

Gwahoddwyd artistiaid o bob rhan o Gymru i gyflwyno gweithiau newydd heb fod yn fwy na thaflen o bapur A4 a ymatebodd i heriau 2020. Ar ôl ymateb ysgubol, gwnaethom ddewis gweithiau yr oeddem yn teimlo a ymatebodd i’r brîff wrth gynnig ansawdd a gwerth am arian gwych. Mae’r arddangosfa’n cynnwys ystod o gyfryngau gan gynnwys paentio, gwneud printiau, cerameg, cerflunio a thecstilau.

Mae ein harddangosfa ar-lein gyntaf yn rhoi cyfle i bawb ddod yn gasglwyr celf a bydd gwerthiant y gweithiau hyn yn helpu i gefnogi’r artistiaid a bodolaeth barhaus Canolfan Gelf Canol Cymru. Ewch i’r arddangosfa ar-lein yma.

Yr artistiaid sydd wedi’u cynnwys yw:
David Bannister, Kate Bell, Kevin Blockley, Richard Booth, Hannah Broadhead, Lindsay Davies, Heather Eastes, Alison Finnieston, Maud Goldberg, Hywel Griffith, Dilys Jackson, Alan Jefferies, Angela Kingston, Alison Lockhead, Roz Moreton, Loraine Morley, Glen Morris, Susan Mulcock, Jeb Loy Nichols, Patrick Owen, Sara Philpott, Sally Price, Diane Rose, Angela Thorpe, Gini Wade, Margaret Webb

Delwedd: Disappearing Act gan Sara Philpott, cyfryngau cymysg, 22 x 34cm

Ewch i’r arddangosfa ar-lein yma.

Delwedd: Disappearing Act gan Sara Philpott, cyfryngau cymysg, 22 x 34cm