Easter 21

Dyddiad:
2 Ebrill – 4 Ebrill 2021

Arddangosfa

Helfa Wyau Pasg

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi ein bod yn paratoi’r Llwybr Cerfluniau Plant i agor ddydd Gwener y Groglith 2il Ebrill. Mae gennym gerflun cerameg newydd ei danio a wnaed mewn clybiau gwyliau plant yn 2020 gan gynnwys sawl cath o bob lliw a llun gyda rhai hen ffefrynnau. Digwyddiad awyr agored yw hwn lle bydd digon o Wyau Pasg siocled i chwilio amdanynt. Bydd un teulu ar y tro yn cael mynd i mewn i’r llwybr i sicrhau diogelwch cofalent, felly rydym yn cynghori archebu slot ar gyfer dydd Gwener, dydd Sadwrn neu ddydd Sul 11-4pm.