Stopiwch! Actio! Artistiaid yn Siarad Allan!

Dyddiad:
15 Ebrill – 23 Mai 2021

Arddangosfa

Stopiwch! Actio!

Artistiaid yn Siarad Allan!

Rydym yn bwriadu agor ar Ebrill 15fed gyda’r arddangosfa bwysig iawn hon ar Newid Hinsawdd. Wedi’i gynllunio’n wreiddiol ar gyfer 2020 rydym wedi cael blwyddyn ychwanegol i weithio ar y prosiect hwn, ein blwyddyn fwyaf uchelgeisiol eto. Mae dros 40 o artistiaid o bob rhan o Gymru, y DU ac Ewrop, wedi’u huno gan eu teimladau cryf a’u hawydd am newid wedi defnyddio eu sgiliau artistig a’u dychymyg i greu gweithiau sydd â’r nod o gynyddu ymwybyddiaeth, ysgogi meddwl a sgwrs a hyrwyddo newid. Mae hon yn arddangosfa amrywiol iawn gyda rhywbeth ar gyfer pob oedran ac mae’n cynnwys gosodiadau, ffilm, cerflunio, ffotograffiaeth, gwneud printiau a phaentio y gellir gwerthfawrogi llawer ohonynt yn ddiogel yn yr awyr agored, bydd diogelwch cofalent ar waith.