Lino Cutting With Jeb

Dyddiad:
22 Tach 2020
10:00 am – 4:00 pm
Pris: £55

Gweithdy

Torri Lino Gyda Jeb

Oherwydd poblogrwydd cyrsiau Jeb rydym wedi gofyn iddo yn ôl am weithdy undydd ddydd Sadwrn 22 Hydref 10-4pm. Dyma’ch cyfle i wneud toriad leino gwreiddiol ar gyfer cardiau ac anrhegion wedi’u personoli. Mewn pryd ar gyfer y Nadolig.

Gellir defnyddio printiau leino dro ar ôl tro i wneud anrhegion, cardiau, i’w hargraffu ar bapur, clai a ffabrig. Mae Jeb yn arlunydd a gwneuthurwr print proffesiynol ac uchel ei barch, mae ei swyn hamddenol, ei wybodaeth eang, ei sylw at fanylion, a’i sgil pur yn galluogi myfyrwyr i wireddu eu syniadau.

Ffi £ 55 i gynnwys deunyddiau. Diogelwch cofleidiol, lleoedd wedi’u cyfyngu i 5 mynychwr, rhaid archebu lle.