Galwad Agored – A4 Doable 2020

Dyddiad cau 12 Hydref

Gwahoddir artistiaid o bob rhan o Gymru i gyflwyno hyd at 3 delwedd o weithiau a wnaed yn 2020 ar gyfer arddangosfa Nadolig. I’w gynnal yng Nghanolfan Gelf Canolbarth Cymru ac fel rhan o arddangosfa ddigidol.

Thema’r arddangosfa yw cydnabod ac ymateb i heriau 2020. Ni ddylai’r gwaith fod yn fwy nag A4.

Gall y gwaith fod yn 2 a 3 dimensiwn ac mewn unrhyw gyfrwng. Ni ddylai’r gweithiau celf fod yn fwy nag A4 – ôl-alluog a fforddiadwy. Cyflwynwch jpegs maint canolig o ansawdd da.

I gyflwyno gwaith ar gyfer yr arddangosfa, llenwch y ffurflen gais yma.