Gweithdai

Ail-agor Clybiau a gweithdai:

Ni allwn aros i’ch croesawu yn ôl cyn gynted ag y bydd yn ddiogel ac yn gyfreithiol i wneud hynny.

Gobeithiwn ailgychwyn clybiau wythnosol rheolaidd ar:

Dydd Mercher 14eg Ebrill

1-3pm Grŵp Addysg Gartref

7-9pm Clwb Crochenwaith a Cherflunwaith Cerameg.

Dydd Iau 15fed Ebrill:

2-4pm Grŵp Crochenwaith Oedolion a Cherfluniau Cerameg

5-6.30pm Clwb Ar Ôl Ysgol i Blant

Dydd Sadwrn 17eg Ebrill

2-4pm Gweithdy teulu.

E-bostiwch: office@midwalesarts.org.uk i archebu’ch lle. Bydd y niferoedd yn gyfyngedig i sicrhau diogelwch Covid.

Dewch â’ch mwgwd. Diolch.