Hafan
Celf Canol Cymru
 
Clwb Celf Addysg Gartref

Clwb

, 2:00pm

Clwb Celf Addysg Gartref

Gweithdai celf Addysg Gartref, gyda'r nod o gyflwyno plant i'r fyd celf a darparu dealltwriaeth o hanes a diwylliannau eraill

Cynhelir y cyrsiau hyn ar ddydd Mercher 2-4pm yn ystod y tymor yn Stiwdio Canolfan Celfyddydau Canolbarth Cymru, a byddant yn amrywio rhwng gweithdai clai a gweithdai celf.

Cânt eu haddysgu gan athrawon cymwys a phrofiadol yn benodol ar gyfer Plant a Addysgir yn y Cartref. Anelwn at ddatblygu hyder, sgiliau a gwybodaeth trwy roi cyfle i blant ddefnyddio amrywiaeth eang o ddeunyddiau, addysgu techneg ac annog ymwybyddiaeth o elfennau hanfodol lliw, ffurf, patrwm, siâp, llinell a thôn.

Mae gweithdai clai yn dysgu technegau gwahanol i'ch plant ac yn caniatáu iddynt archwilio ffurf, siâp, gwead a chydbwysedd wrth iddynt greu eu darn ceramig eu hunain y gellir ei danio, ei wydro a'i gludo adref. Mae gweithio gyda Clay wedi’i brofi i wella iechyd meddwl, ac mae’n ffordd wych o archwilio creadigrwydd.

Mae gweithdai celf yn defnyddio'r amgylchedd naturiol a'r cyfoeth o weithiau celf o amgylch y ganolfan gelf fel ffynhonnell ysbrydoliaeth.

Yn ôl i'r brig