Hafan
Celf Canol Cymru
 
Clwb Crochenwaith Ar Ôl Ysgol

Clwb

, 5:00pm

Clwb Crochenwaith Ar Ôl Ysgol

Gweithdai crochenwaith ar ol ysgol, yn anelu at cyflwyno plant i'r fyd crochen a ddarparu amgylchedd creadigol i gymdeithasu.

Mae'r cyrsiau yma yn rhedeg ar ddydd Iau 5-6:30yp yn ystod amser tymor yn stiwdio y Ganolfan Celf Canolbarth Cymru.

Mae nhw'n cael eu ddysgu gan athrawon cynnwys a phrofiadol. Anelwn at ddatblygu hyder, sgiliau a gwybodaeth trwy roi cyfleuon i blant wrth ddefnyddio amrywiaeth eang o ddeunyddiau, addysgu techneg ac annog ymwybyddiaeth o elfennau hanfodol lliw, ffurf, patrwm, siâp, llinell a thôn. Lle bynnag y bu modd byddwn yn defnyddio'r amgylchedd naturiol a'r cyfoeth o weithiau celf o amgylch y ganolfan gelf fel ffynhonnell ysbrydoliaeth.

Mae gweithdai clai yn dysgu technegau gwahanol i'ch plant ac yn caniatáu iddynt archwilio ffurf, siâp, gwead a chydbwysedd wrth iddynt greu eu darn ceramig eu hunain y gellir ei danio, ei wydro a'i gludo adref. Mae gweithio gyda Clay wedi’i brofi i wella iechyd meddwl, ac mae’n ffordd wych o archwilio creadigrwydd.

Yn ôl i'r brig