Hafan
Celf Canol Cymru
 
Celf Amgylcheddol Cadarnhaol - PEA

Arddangosfa

Wedi'i gyhoeddi ar

Celf Amgylcheddol Cadarnhaol - PEA

 

Mae arddangosfa Newid Hinsawdd eleni yn canolbwyntio ar: Gelf Amgylcheddol Cadarnhaol (PEA) mae’n llawn o waith celf dychmygus, beiddgar a chynaliadwy sydd i’w weld ar dir ac orielau Celfyddydau Canolbarth Cymru. Ein bwriad yw ysgogi ymwybyddiaeth a chyfranogiad, hysbysu, codi cwestiynau ac annog sgwrs, fel y gallwn ni i gyd wneud newidiadau i'n hymddygiad gyda'r bwriad o arafu Cynhesu Byd-eang.

Mae'r arddangosfa yn anfon negeseuon rhybudd na ddylid eu hanwybyddu i'r byd, y llywodraeth a busnes, tra'n dangos sut i fod yn greadigol mewn ffyrdd cynaliadwy a chadarnhaol. Mae’n arddangosfa hwyliog, amrywiol i bob oed gyda gweithgareddau i ysbrydoli creadigrwydd gyda’r adnoddau sydd gennym wrth law.

Gan adeiladu ar gryfder cyfranogiad ac ymateb gwych i Arddangosfa Newid Hinsawdd Celfyddydau Canolbarth Cymru 2021, roeddem yn benderfynol o gynnal arddangosfa fwy yma yn 2022 gan ddefnyddio ein Neuadd Gerfluniau newydd. Eleni gofynnwyd i artistiaid ystyried yr amgylchedd yn eu dewis o ddeunyddiau a thechnegau. Gyda ffocws ar bwnc pwysig iawn Newid Hinsawdd.

Mae artistiaid o’n cymuned leol yma yng Nghymru a gweddill y DU wedi ymateb yn gadarnhaol i’r her. Rydym hefyd wedi cael cyflwyniadau o gyn belled i ffwrdd â Thwrci, yr Almaen, Affrica a Seland Newydd.

Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o'r 5ed o Fehefin tan y 7fed o Awst, dydd Iau i ddydd Sul 11-4pm.

Gwaith celf delwedd: Veronica Calarco, Y Tir Wedi’r Dad-Dewi Yn arddangos yn PEA

Yn ôl i'r brig