Hafan
Celf Canol Cymru
 
Ddosbarthiadau bywluniadu

Gweithdy

Wedi'i gyhoeddi ar

Ddosbarthiadau bywluniadu

 

Rydym yn cynnal dosbarthiadau Bywluniadu newydd yn misol, dan arweiniad yr artist a’r athrawes brofiadol, Sandy Craig. Bydd y rhain yn ddosbarthiadau bywluniadu strwythuredig yn y Sied Gelf newydd gyda hyfforddiant ysgafn gan diwtor profiadol. Bydd y ddosbarth hyn yn addas ar gyfer y rhai sydd efallai â pheth profiad o luniadu ac sy’n barod i arbrofi a magu hyder y tu hwnt i'r phensil. Bydd e hefyd yn addas ar gyfer y rhai sydd am barhau â'u hymarfer lluniadu mewn cwmni creadigol. Croeso i bob lefel o allu!

Artist ac addysgwr Cymreig yw Sandy sy’n byw ac yn gweithio ger tarddiad yr Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru, DU. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn y Deyrnas Unedig, UDA, Awstralia a Seland Newydd, ac mae ei gwaith yn cael ei gadw mewn casgliadau preifat yn y DU, yr Eidal ac UDA.

2il ddydd Sadwrn y mis, yn dechrau ar 12fed Chwefror 2022.
£18 y sesiwn, neu gyfraddau myfyrwyr o £12.

Mae'r dosbarthiadau hyn yn ffordd wych o wella'ch sgiliau lluniadu, adeiladu portffolio ac ymlacio yn y sied celf gynnes, wedi'i hamgylchynu gan gelf a phobl debyg.

Yn ôl i'r brig