Hafan
Celf Canol Cymru
 
Gweithdai Plant

Ein newyddion

Wedi'i gyhoeddi ar

Gweithdai Plant

 

Gweithdai Gwyliau Plant

Yn addas ar gyfer plant 7-12 oed. Bydd y dosbarthiadau hyn yn gyfyngedig o ran maint (uchafswm o 6 phlentyn y sesiwn) i gynnal pellter cymdeithasol, sy'n golygu y bydd pob plentyn yn cael llawer o sylw. Byddant yn gweithio gydag artistiaid proffesiynol yn y stiwdio a lle bo hynny'n bosibl yn yr awyr agored, gan fwynhau'r awyr iach. Bydd pob gweithdy yn para un diwrnod, 10 am-4pm a bydd yn rhedeg ddwywaith i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gymryd rhan.

Yn ôl i'r brig