Hafan
Celf Canol Cymru
 
Wedi'i wneud yn Celf Canol Cymru

Ein newyddion

Wedi'i gyhoeddi ar

Wedi'i wneud yn Celf Canol Cymru

 

Mae ansawdd y cerameg sydd bellach yn dod i'r amlwg o'r odyn yng Nghanolfan Gelf Canolbarth Cymru yn dyst i ymroddiad yr holl diwtoriaid artistiaid sydd wedi rhannu eu hamser ac wedi ennill gwybodaeth a phrofiad caled.

Rydym bellach yn gallu cynnig preswyliadau crochenwyr a cherflunwyr talentog. Mae'r cyfle i weithio heb ymyrraeth am gyfnod hir wedi eu galluogi i wthio'u hunain gyda phrosiectau cynyddol heriol.

Mae'r holl artistiaid preswyl wedi llwyddo i ymestyn eu hunain a datblygu eu cryfderau unigol. Mae eu gwaith yn mynegi eu hymateb personol i'r amseroedd anodd rydyn ni'n byw drwyddynt ac mae'n ddyrchafol gweld eu twf ar y cyd. Mae'r gefnogaeth gydfuddiannol a gawsant wedi rhoi gwir ymdeimlad o gyflawniad iddynt ac wedi rhoi cyfle i ymwelwyr â'r ganolfan weld gwaith eithriadol wedi'i ysbrydoli gan awyrgylch ac amgylchedd Canolfan Gelf Canolbarth Cymru.

Yn ôl i'r brig