Home
 
 

News

Opening of Stefan Knapp Centenary Exhibition in his hometown of Bilgoraj, Poland .

The opening of the Stefan Knapp Centenary Exhibition in Bilgoraj Museum, Poland took place recently where the local community celebrated the achievements of Knapp who was born and brought up in the town. The Exhibition in Poland is being held in conjunction with the Centenary Exhibition at Mid Wales Arts Centre

Agorwyd Arddangosfa Canmlwyddiant Stefan Knapp yn Amgueddfa Bilgoraj, Gwlad Pwyl yn ddiweddar lle dathlodd y gymuned leol lwyddiannau Knapp a gafodd ei eni a'i fagu yn y dref. Mae'r Arddangosfa yng Ngwlad Pwyl yn cael ei chynnal ar y cyd â'r Arddangosfa Canmlwyddiant yng Nghanolfan Gelf Canolbarth Cymru

Niedawno w Muzeum Biłgoraja odbyło się otwarcie Wystawy Stulecia Stefana Knappa, podczas której lokalna społeczność świętowała dokonania Knappa, który urodził się i wychował w tym mieście. Wystawa w Polsce odbywa się w połączeniu z wystawą stulecia w Mid Wales Arts Center

Bilgoraj Museum website / Gwefan Amgueddfa Bilgoraj / Strona internetowa Muzeum Biłgorajskiego -

https://muzeumbilgoraj.pl/wernisaz-ekspozycji-stefan-knapp-1921-2021-23-wrzesnia-2021-roku/

YouTube video of opening of exhibition / Fideo YouTube o agor yr arddangosfa Film na YouTube z otwarcia wystawy -

https://youtu.be/47ityWjkYWwPublished on Tuesday, September 28th 2021

Back to top