Home
 
 

News

Galwad Artistiaid .

Arddangosfa Artist Arddangos Newid Hinsawdd Celf Amgylcheddol Cadarnhaol 2022

5ed Mehefin - 7fed Awst

Yn dilyn Arddangosfa Newid Hinsawdd lwyddiannus 2021 yn Canolfan Celf Canolbarth Cymru, rydym yn adeiladu ar gryfder cyfranogiad ac ymwybyddiaeth artistiaid sy'n dymuno creu celf amgylcheddol / ecolegol gadarnhaol yn 2022.

Eleni, rydym yn eich herio am waith sydd nid yn unig yn cael ei ysbrydoli gan effeithiau newid yn yr hinsawdd ond sy'n cynnig atebion cynaliadwy a ddychmygus ac yn lleihau faint o wastraff a gynhyrchir yn y broses greadigol.

Rydym yn chwilio am ymdrech sydd yn ystyried yr amgylchedd yn eich gwaith. Gobeithiwn weld enghreifftiau arloesol o ddefnyddio cyfryngau neu brosesau naturiol / cynaliadwy / ailgylchu / uwchgylchu / compostadwy / diwenwyn. Ni ddylid lleihau ansawdd y gwaith wrth ddefnyddio y brosesau hyn.

Dylai eich gwaith gynnig positifrwydd mewn rhyw ffordd, boed hynny trwy dechnegau dychmygus yn unig neu’r pwnc i gyd.

Bydd ein proses ddethol yn ystyried effaith amgylcheddol gyffredinol eich gwaith. Dylai eich datganiad artist cysylltiedig egluro eich dewis o gyfryngau a sut mae'n cael effaith gadarnhaol. Cyflwynwch eich datganiad ynghyd â'ch gwaith fel y gallwn werthuso a yw'r brîff wedi'i fodloni.

Bydd pob newid yn gwneud gwahaniaeth. Bydd gwobr o £500 yn cael ei rhoi i’r artist y mae ei waith yn cael ei farnu fel y mwyaf heriol gan y cyhoedd.

Gellir cyflwyno gwaith unrhyw bryd o nawr tan 1 Mai 2022. Gwaith i'w gyflawni erbyn 29 Mai.

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno eich gwaith:
https://forms.gle/T3n7jNi4EGvYHrQc8

Published on Friday, January 14th 2022

Back to top